"Nestanu li pčele sa planeta Zemlje,
čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4
godine života."

... Albert Einstein

Image